Instalacje

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Instalacja wody PPOŻ

Budynki, dla których wymagane są wodne urządzenia gaśnicze, projektowana jest instalacja wodna przeciwpożarowa. W zależności od wymagań dobierane są odpowiednie hydranty wewnętrzne (DN25, DN33, DN52), nawodniona lub sucha instalacja przeciwpożarowa oraz hydranty zewnętrzne.

W zależności od rodzaju i usytuowania inwestycji, projekt instalacji ppoż. może obejmować prócz urządzeń gaśniczych, zbiornik do gromadzenia wody przeciwpożarowej oraz hydrofornie przeciwpożarowe. Układy te wymagają ścisłej współpracy z architektem budynku, ze względu na zlokalizowanie urządzeń w najbardziej optymalnych dla nich miejscach.

Obiekty, w zależności od ich funkcji i przeznaczenia, potrzebują różnej ochrony przeciwpożarowej. Projektujemy instalacje wody przeciwpożarowej wewnątrz budynków. Na potrzeby zewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektujemy hydranty zewnętrzne czy dobierzemy zbiornik PPOŻ.

instlacja ppoz przeciwpożarowa, węże

Tą stronę wyszukiwano za pomocą słów:

  • Instalacja wody PPOŻ
  • instalacje wody przeciwpożarowej
  • instalacje wodociągowe Kołobrzeg

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, 10.0 out of 10 based on 5 ratings