Instalacje

Instalacja gazowa

Gaz, jako tanie paliwo, coraz częściej wykorzystywany jest do ogrzewania budynków mieszkalnych. Gazowe instalacje są w dzisiejszych czasach bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników. Istotnym warunkiem w pełni bezpiecznej instalacji gazowej jest zarówno montaż, jak i eksploatacja ale przede wszystkim profesjonalnie wykonany projekt. Uwzględnia on wszelkie niezbędne zabezpieczenia określone przepisami prawa budowlanego w Polsce.

Projekty instalacji gazowych

Instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Do wykonania projektu instalacji gazowej inwestor powinien dostarczyć:

  • uzyskane warunki przyłączenia do sieci gazowej (oferujemy pomoc na tym etapie inwestycji);
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • aktualna mapa (kopia mapy zasadniczej zaktualizowana w terenie) do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę.
  • projektu budowlanego gazyfikowanego budynku (w razie braku projektu dokonujemy inwentaryzacji budynku).

Projekt instalacji gazowej musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i wykonany ze szczególną starannością, co dotyczy również przyłącza rurociągu gazowego ułożonego w ziemi. Wszystkie zastosowane urządzenia oraz materiały, które wchodzą w skład instalacji gazowej, muszą posiadać aktualną akceptację do stosowania ich w tego typu instalacjach na terenie Polski.

Zaprojektujemy dla Państwa instalację gazową zasilającą kuchenki gazowe, kotły gazowe, kominki gazowe czy łazienkowe podgrzewacze cwu w projektowanych jak i istniejących budynkach.

projekt instalacji  gazowej - kotłownia gazowa

Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. (źródło: wikipedia)

Tą stronę wyszukiwano za pomocą słów:

  • Projekt instalacji gazowych
  • Instalacja gazowa
  • projekty gazowe
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (11 votes cast)
Instalacja gazowa, 9.1 out of 10 based on 11 ratings