Instalacje

Instalacje kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Kanalizacja sanitarna jest niezbędną instalacją w każdym obiekcie, który posiada przybory sanitarne.

Zaprojektujemy dla Państwa instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjną lub ciśnieniową. Rozwiązania ciśnieniowe oraz grawitacyjne mogą tworzyć jedną całość, w zależności od dobranych rozwiązań.

Wody kanalizacji deszczowej dzieli się na ścieki czyste (z dachów budynków) oraz brudne (z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów). Przedstawimy Państwu odpowiednie rozwiązania, zapewniające wymagane oczyszczenie ścieków brudnych, w postaci separatorów substancji ropopochodnych oraz najkorzystniejszy odbiór wód powierzchniowych z terenu inwestycji (wpusty uliczne, odwodnienia liniowe, odwodnienia krawężnikowe, systemy rynnowe).

Instalacja sanitarne i instalacja kanalizacji

W skład projektowanych przez nas instalacji wchodzą:

  • instalacja sanitarna
  • instalacja kanalizacji

Jeśli nie macie Państwo możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej czy deszczowej poprzez przyłącza, wówczas zaproponujemy dla Państwa najkorzystniejsze rozwiązania w postaci:

  • przydomowej oczyszczalni ścieków, zbiornika na nieczystości ciekłe (zbiornik bezodpływowy) dla ścieków sanitarnych,
  • studni rozsączających, rur drenażowych, drenażu opaskowego, systemu rozsączającego, zbiorników naziemnych lub podziemnych do gromadzenia wody opadowych dla wód deszczowych.

instalacja sanitarna - projekt

Jeśli potrzebujecie Pastwo projekt techniczny dla kanalizacji przemysłowej (spożywczej, celulozowej), jesteśmy gotowi ją zaprojektować.

Tą stronę wyszukiwano za pomocą słów:

  • instalacje kanalizacji sanitarnej kołobrzeg
  • instalacje kanalizacji deszczowej kołobrzeg
  • instalacja sanitarna

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
Instalacje kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, 10.0 out of 10 based on 6 ratings